Klimbacher von Rechtswahr

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 29. ledna 1896 povýšil císař František Josef I. do šlechtického stavu Karla Klimbachera narozeného roku 1824 v Gertraud v Korutanech, viceprezidenta vrchního zemského soudu ve Štýrském Hradci. Listinou danou ve Vídni 8. června 1896 mu udělil titul Edler, predikát von Rechtswahr a erb:

V červeném štítě je kosmo položený stříbrný, červeně převázaný liktorský svazek provázený dvěma zlatými hvězdami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, jedno stříbrné mezi dvěma červenými.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com