Klier von Hellwart

Na základě Řádu Železné koruny III. třídy uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 12. července 1879 císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 15. října 1879 do rytířského stavu Gustava Kliera narozeného roku 1823 v Milíčovsi v Čechách, prezidenta krajského soudu ve Wiener Neustadt, udělil mu predikát Ritter Klier von Hellwart a erb:

Polcený štít. Vpravo ve zlatě je polovina černého orla s červeným jazykem. Vlevo kosmo čtvrceno. Nahoře a dole je ve zlatě černá kotva, vpravo a vlevo v modrém zlatá lilie. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí černá orlice s červeným jazykem, přikrývadla černo – zlatá; II. dvě rozevřená, modro – zlatě dělená křídla, mezi nimi červeně převázaný liktorský svazek, přikrývadla modro - zlatá. Pod štítem se vine zlatá páska s černou devizou PER ASPERA AD ASTRA.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com