Klier (1895)

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 10. června 1895 císař František Josef I. povýšil z obzvláštní milosti do rytířského stavu Annu Klier rozenou Münzberg, vdovu po Franzi Klierovi, advokátovi v Děčíně a poslanci zemského sněmu a Říšské rady (+ 14. listopadu 1884) vyznamenaném Řádem Železné koruny III. třídy uděleným nejvyšším rozhodnutím ze dne 1. února 1872, jejího syna Gustava, továrníka narozeného roku 1853 v Děčíně, dceru Louisu provdanou za Emila Turnwalda narozenou v Děčíně roku 1857 a syny zemřelého syna Franze (+Urfahr, 29. srpna 1889), majitele strojírny v Urfahru, Franze narozeného v Urfahru v Horních Rakousích roku 1886 a Romana narozeného tamtéž roku 1887. Listinou danou ve Vídni 31. prosince 1895 jim udělil predikát Ritter von a erb:

Pod zlatou hlavou se třemi přirozenými včelami vedle sebe je v červeném zlatý korunovaný korintský sloup, za nímž jsou zkřížené dvě černé hořící pochodně. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí černá orlice s červeným jazykem, přikrývadla červeno – zlatá; II. stejná orlice, přikrývadla černo – zlatá.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com