Klemperer z Klemenau

Vvlastnoručním listem ze dne 28. března 1910 povýšil císař František Josef I. Gustava Klemperera narozeného roku 1852 v Praze, honorárního generálního konzula v Drážďanech, královského saského obchodního radu a ředitele Drážďanské banky, rytíře řádu Železné koruny III. třídy, držitele Jubilejní medaile pro civilní státní zřízence, důstojnického kříže královského saského Albrechtova řádu a rytíře císařského ruského řádu Sv. Stanislava druhé třídy, do šlechtického stavu. Diplomem z 23 dubna 1910 mu udělil titul Edler, predikát von Klemenau a erb:

Štít je rozdělen zlatou špicí s modrou lilií. Vpravo je v červeném na zeleném trojvrší stříbrná kvádrovaná věž s cimbuřím o třech stínkách, otevřenou bránou a dvěma okny pod sebou. Vlevo je v černém zlatý lev s červeným jazykem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a černo – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední černé, zadní zlaté.


Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com