Kleinwächter

U příležitosti odchodu na odpočinek povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 26. července 1909 císař František Josef I. do šlechtického stavu Friedricha Kleinwächtera narozeného roku 1838 v Praze, doktora práv, dvorního radu, řádného profesora politické ekonomie na univerzitě v Czernowitz a čestného občana Czernowitz. Listinou danou ve Vídni 6. listopadu 1909 udělil Friedrichovi von Kleinwächter erb:

Polcený štít. Vpravo v modrém je stříbrná kvádrová věž s cimbuřím a dvěma černými okny vedle sebe nad otevřenou bránou. Vlevo ve stříbře je kosmé břevno. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro - stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dva rohy, pravý modrý, levý stříbrný. Pod štítem se vine stříbrná páska s modrou devizou Grad geh’ – fest steh’ psanou gotickým písmem.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com