Kleblot z Lewenthurnu a Wasserthalu

Jan Václav Kleblot pocházel z měšťanské rodiny. Jako mladík vstoupil do císařské armády, ve které sloužil čtrnáct let a to nejprve jako pěšák, později u jízdy. Roku 1630 se usadil na Starém Městě pražském a stal se zde radním. Po obsazení Malé Strany Švédy roku 1648 byl jmenován poručíkem kompanie staroměstské Linhartské čtvrti a po rezignaci hejtmana Týnské čtvrti postoupil na jeho místo. Se svojí setninou byl vyslán na Karlův most, později bojoval u Špitálské brány, kterou důkladně opevnil. Kromě tohoto místa hájil i nedaleké mlýny a v ostrých srážkách s nepřítelem ztratil řadu svých mužů. Při velkém útoku na Horskou bránu 13. října 1648 byl vyslán na špatně opevněná a proto nejohroženější místa, která statečně bránil až do odtažení nepřítele. Za tyto zásluhy byl majestátem ze dne 17. března 1653 povýšen do českého vladyckého stavu s predikátem z Lewenthurnu a Wasserthalu a byl mu udělen erb:

Dělený štít, nahoře zlato-červeně polcený. V pravém horním poli je polovičný korunovaný černý orel, v levém se vidí doleva obrácený korunovaný, dvojocasý lev držící v pravé tlapě železnou kouli a v levé meč. Spodní, černé pole je rozdělené modrou špicí, ve které se vidí nad řekou hradba s cimbuřím a otevřenou věžovitou bránou, provázenou vždy jedním zlatým jetelovým lístkem v každém horním poli. Nad štítem stojí korunovaná turnajská přílba s modro-červeno-stříbrnými (trojbarevnými) přikrývadly. Klenotem je korunovaný, dvojocasý lev držící v pravé tlapě v pravé tlapě halapartnu, v levé pak železnou kouli mezi dvěma rohy, které jsou červeno-stříbrno-modře dělené a každý posázený třemi pštrosími pery střídavých barev.

Kleblot vlastnil od roku 1652 menší dům ve Svatomikulášské čtvrti, za nějž zaplatil 315 kop míšeňských a v květnu 1653 získal výstavný Bruncvíkovský dům (čp. 621) v Týnské čtvrti. Potřebné finanční prostředky získal zřejmě prodejem svého domu čp. 496 U zeleného kříže ve Svatohavelské čtvrti, který v dubnu 1653 prodal za 3000 zl.

ŽUPANIČ, Jan – FIALA, Michal, Praha 1648. Nobilitační privilegia pro obránce pražských měst roku 1648, Praha: VR Atelier, 2001.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com