Klaudy (1875)

Na základě Řádu Železné koruny III. třídy uděleného vlastnoručním listem 22. června 1868 povýšil císař František Josef I. dne 15. října 1875 Carla Leopolda Klaudyho narozeného 30. prosince 1822 v Táboře (+11. února 1894), advokáta, měšťana a bývalého starostu Královského hlavního města Prahy, velkostatkáře a hejtmana měšťanského pěšího sboru, do rytířského stavu, udělil mu predikát rytíř/Ritter von a erb:

Dělený štít. Nahoře v červeném jsou dvě zlatě obrněné paže zkřížené v předloktích, paže obrácená vpravo drží v nahé pěsti šavli se zlatým košem, paže obrácená vlevo zlatý klíč. Dole jsou ve stříbře tři červené hvězdy (2,1). Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě složená křídla, přední dělené zlato – červeně, zadní opačně, přikrývadla červeno – zlatá; II. rostoucí stříbrný dvojocasý lev s červeným jazykem, přikrývadla červeno – stříbrná. Pod štítem se vine stříbrná páska s červenou devizou SECRETO CLAUSUS, VERITATI APERTUS.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com