Klar (1894)

Po celé 19. století patřila rodina Klarů mezi nejvýraznější osobnosti pracující na poli dobročinnosti v Čechách. Alois Klar (1763-1833), od roku 1806 profesor řečtiny a klasické literatury na pražské univerzitě, založil roku 1807 "Ústav pro slepé děti na Hradčanech" a stal jeho prvním ředitelem a roku 1832 "Ústav pro zaopatřování a zaměstnání dospělých slepců", později zvaný Klárův ústav, který také řídil.

Ředitelský úřad po jeho smrti převzal syn Pavel Alois (1801-1866), za jehož působení byla v letech 1836–1844 vystavěna nová budova ústavu slepců na dnešním Klárově. Jeho manželkou byla Marie Karolina hraběnka Wratislawová z Mitrowitz (1816-1895), která pod pseudonymem Karoline Hell publikovala také v německy psaném vlasteneckém almanachu Libussa. Ten její manžel vydával v letech 1842–1860, přičemž výtěžek šel ve prospěch ústavu slepců.

Jeho syn Rudolf Maria (1845-1898) převzal vedení ústavu již v polovině 60. let. Po vypuknutí prusko-rakouské války se dobrovolně přihlásil 72. pěšího pluku, v jehož řadách se účastnil srážek u Podolí a Mnichova Hradiště a bitvy u Hradce Králové.

Po převzetí ústavu zřídil obecnou školu pro slepé a vybudoval při ústavu dílny. Roku 1888 založil také azyl pro nevidomé (tzv. Francisco-Josefinum) a v českých zemích první mateřskou školu s opatrovnou. Současně ovšem po vystudování univerzity působil jako státní úředník a od roku 1880 pracoval na místodržitelství v Praze. Tato činnost také představovala hlavní zdroj příjmů, protože jako ředitel ústavu slepců nedostával žádný plat.

Za mimořádné humanitární zásluhy jej František Josef I. císař 29. srpna 1894 nejvyšším rozhodnutím a bez taxy povýšil do rytířského stavu. Listinou ze dne 19. října 1894 mu pak byl udělen predikát rytíř/Ritter von a erb, jehož pravý klenot odkazoval na činnost v ústavu slepců, druhý pak byl převzat z erbu Wratislawů z Mitrowitz:

Ve zlatě černé kosmé břevno se třemi zlatými hvězdami. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s černo – zlatými přikrývadly. Klenoty: I. rostoucí světlovlasý mladík v černo – zlatě polceném šatu s límcem, manžetami, sponami a opaskem střídavých tinktur, s bílou páskou přes oči a s černo – zlatou točenicí s doprava vlajícími feflíky, který drží v pravé ruce zlatou hvězdu; II. dva rohy, pravý červený, levý černý.

 

Jan ŽUPANIČ - Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com