Klapka

Listinou danou ve Vídni 15. července 1841 povýšil císař Ferdinand I. Josepha Klapku (1786-1863), senátora města Temesváru, spolu s dětmi Ferdinandem a Theresií vzešlými z prvního manželství s Theresií Dávid a Georgiem a Juliannou vzešlými z druhého manželství s Juliannou Kehrer, do uherského šlechtického stavu a udělil mu erb:

Pod modrou hlavou s vycházejícím vytvořeným sluncem polcený štít. Vpravo ve stříbře na zeleném trávníku Maďar v červeném kroji obrácený do středu, opírající se pravicí o vytasenou šavli. Vlevo v červeném přirozený liktorský svazek. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je přirozená sedící sova.

Klapkovi předkové pocházeli z Čech, ale v Uhrách se záhy maďarizovali. Nejvýraznější osobností rodu byl Josephům syn, Georg (György) Klapka (1820-1892), původně rakouský důstojník, který se po vypuknutí uherské revoluce postavil na stranu rebelů. V uherské armádě dosáhl velmi vlivného postavení a patřil k nevyšším důstojníkům. Po porážce povstání emigroval a žil ve Francii, Švýcarsku a Itálii. Za prusko-rakouské války se postavil na stranu Prusů ve ve Slezsku vytvořil zvláštní legii, která zaútočila na Uhry. Vzhledem k rychlé porážce Rakouska ale do bojů nakonec nezasáhla. V důsledku rakousko-uherského vyrovnání byl amnestován a roku 1867 zvolen do uherského sněmu. Zemřel v Budapešti.

Királyi Könyvek, 67. kötet, 46-49 oldal.

Michal FIALA - Jan ŽUPANIČ

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com