Kiszling de Kővár

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 6. června 1917 císař Karel I. za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji proti Rusku v letech 1914-1917 povýšil do uherského šlechtického stavu Emila Kiszlinga narozeného roku 1857 ve Fogarasi (dnes Făgăraș, Rumunsko), plukovníka na penzi, a udělil mu predikát kővári (de/von Kővár). Listinou danou ve Vídni 11. ledna 1918 mu udělil erb:

Pod stříbrnou hlavou s červenou růží je v modrém štítě stříbrná kvádrovaná zeď s cimbuřím o devíti stínkách, která je prolomená devíti střílnami a dvěma bránami, a zpoza níž vynikají dvě stříbrné kvádrové věže, každá o třech stínkách a třech oknech (1,2). Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí stříbrný lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitou.

Királyi Könyvek, 73. kötet, 370 oldal.

Magyar Országos Levéltár.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com