Kiss (1830)

Listinou danou ve Vídni 30. května 1830 císař František I. povýšil do uherského šlechtického stavu Joanna Kisse, poručíka jízdního pluku „Král anglický“, a udělil mu erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. v modrém tři zlaté hvězdy. 2. a 3. ve zlatě do středu obrácený černý lev s červeným jazykem držící ve zdvižené přední tlapě šavli. V patě štítu je šest travnatých hor. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je obrněná paže držící v nahé pěsti šavli.

Királyi Könyvek, 65. kötet, 680-683 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com