Kiss (1791)

Listinou danou ve Vídni 25. července 1791 císař Leopold II. povýšil do uherského šlechtického stavu Andrease Kisse, ředitele komorního panství Ruma, spolu se synem Antoniem a dcerou Victorií Evou, a udělil mu erb:

Štít je rozdělen stříbrným vlnitým břevnem. Nahoře polceno. Vpravo je ve stříbře červená hvězda se zlatým Martovým znamením. Vlevo v modrém vyniká z oblaku v levém horním roku stříbrný měsíc. Dole v modrém na travnaté půdě vlevo roste zeleně olistěný ovocný strom, vpravo vyniká zlaté slunce. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je černo – červeně polcený orel.

Királyi Könyvek, 55. kötet, 933-938 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com