Kiss (1760)

Listinou danou ve Vídni 17. června 1760 povýšila císařovna Marie Terezie do uherského šlechtického stavu Franciska Kisse a udělila mu erb:

V červeném štítě se na zlatou oblačnou podlahu snáší stříbrný pegas. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, zlaté, červené a stříbrné.

Királyi Könyvek, 45. kötet, 459-461 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com