Kiss (1759)

Císařovna Marie Terezie povýšila listinou danou ve Vídni 28. prosince 1759 do uherského šlechtického stavu Michaela Kisse spolu se syny Stephanem a Michaelem a udělila mu erb:

Ve štítě je stříbrné kosmé břevno provázené nahoře v červeném kosmo položenou šavlí se zlatým jilcem a záštitou a dole v modrém třemi zlatými trojlístky (1,2). Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla se stříbrným kosmým břevnem, přední červené a zadní modré.

Királyi Könyvek, 45. kötet, 215-217 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com