Kirchmayr

Na základě Řádu Železné koruny s válečnou dekorací uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 3. října 1866 za zásluhy během války s Pruskem roku 1866 povýšil císař František Josef I. listinou danou ve Vídni 14. července 1887 Carla Kirchmayra, polního podmaršálka na odpočinku narozeného roku 1823 v Miláně, do rytířského stavu, udělil mu predikát rytíř/Ritter von a erb:

V modrém štítě je zlatá špice, v níž na zeleném pahorku stoji kostel s šedými střechami, vpravo s věží prolomenou bránou a dvěma okny nad ní, jejíž střecha je završena křížem, a s lodí prolomenou čtyřmi okny; špice je provázená vpravo stříbrnou hvězdou, vlevo dvěma zkříženými šavlemi se zlatými koši. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě složená křídla, přední modré se stříbrnou hvězdou, zadní stříbrné, přikrývadla modro – stříbrná; II. obrněná paže s pozlacenými okraji plátů držící v obrněné pěsti šavli ze štítu, přikrývadla modro - zlatá.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com