Kirchmayer z Rejchvic

3. listopadu 1571 udělil císař Maxmilián II. bratřím Michaelu, Hansi, Valentinovi a Wenzelovi bratřím Kirchmairům erb:

Dělený štít. Nahoře v modrém je zlatá hvězda, dole ve zlatě stojí na přirozeném trojvrší žluva. Na štítě spočívá kolčí přílba s modro – zlatými přikrývadly a s točenicí týchž tinktur. Klenotem jsou dva rohy, pravý dělený zlato – modře, levý opačně, mezi nimi žluva ze štítu.

Listinou danou v Praze 8. listopadu 1578 udělil Rudolf II. Valentinu Kirchmayerovi predikát z Rejchvic a polepšil mu erb:

Ve štítě zlaté břevno, nad ním v modrém zlatá hvězda, pod ním tři zlaté kůly. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dva rohy, pravý dělený zlato – modře, levý červeno – zlatě.

Podruhé polepšil znak císař Matyáš Janu Kirchmayerovi z Rejchvic 27. dubna 1618.

Polepšení spočívalo v záměně kolčí přílby turnajskou a v přidání hvězdy mezi rohy v klenotu.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 19, 22, 25.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com