Kerndlmayer von Ehrenfeld

Listinou danou ve Vídni 20. září 1759 císařovna Marie Terezie povýšila do šlechtického stavu Antona Josepha Kerndlmayera, úředníka bankovní administrace v Praze, u níž už dříve po osmdesát let sloužili jeho děd Cyriacus a otec Anton, udělila mu predikát von Ehrenfeld a erb:

Polcený štít. Vpravo je ve stříbře na zeleném trojvrší stojící, doprava obrácený muž v červeném šatě se stříbrným límcem, manžetami, punčochami a opaskem, na hlavě s černým kloboukem, držící v pravici tři obilné klasy. Vlevo v modrém je stříbrná krokev a pod ní zlatá hvězda. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dva rohy, pravý dělený červeno – stříbrně, levý stříbrno modře, mezi nimi rostoucí muž ze štítu.

Listinou danou ve Vídni 29. prosince 1760 Marie Terezie povýšila Antona Josepha Kerndlmayera von Ehrenfeld do rytířského stavu a polepšila mu erb:

Štít zůstal nezměněn. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dva rohy, pravý dělený červeno – stříbrně, levý opačně, mezi nimi rostoucí muž ze štítu, přikrývadla červeno – stříbrná; II. dvě rozevřená křídla, pravé dělené zlato – modře, levé modro – stříbrně, mezi nimi zlatá hvězda, přikrývadla modro – stříbrná.

Stejného dne byl Antonu Josephu Kerndlmayerovi von Ehrenfeld udělen inkolát v českém rytířském stavu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com