Keppich de Felpécz

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 8. dubna 1906 Vilmose Keppiche, velkoobchodníka, Lajose Kepiche a syny zemřelého Ferencze Keppiche z manželství s Jozefinou Grünbaum Viktora, velkoobchodníka, Gyulu, advokáta, a Pála, chemika, do uherského šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 28. ledna 1907 jim udělil predikát felpéczi (de/von Felpécz) a erb:

Polcený štít. Vpravo je na červené patě se třemi stříbrnými břevny hrad z hnědých kamenných kvádrů se zavřenou bránou provázenou dvěma střílnami, s cimbuřím o sedmi stínkách a s věží s jednou střílnou a třemi stínkami, kterou po každé straně provází jedna zlatá hvězda, věž je převýšena třemi zlatými pšeničnými klasy. Vlevo děleno. Nahoře v červeném stříbrné osmipaprskové kolo přeložené zlatou kotvou. Dole v zeleném sedí na uschlém vykotlaném pařezu vynikajícím ze spodního okraje štítu zlatá sova en face provázená čtyřmi hvězdami (2,2). Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a zeleno – zlatými přikrývadly. Klenotem je zlatá korunovaná orlice s červeným jazykem.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com