Kelemen de Bodajk

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 4. března 1917 císař Karel I. povýšil Gyulu Alberta Kelemena narozeného roku 1856 v Budapešti, výkonného ředitele Hazai Bank a. s., do uherského šlechtického stavu a udělil mu predikát bodajki (de/von Bodajk). Listinou danou ve Vídni 5. ledna 1918 mu císař spolu se synem Ferenczem Albertem vzešlým z manželství s Paulinou Emmou Hajduska udělil erb:

V modrém štítě je zlatý ondřejský kříž a na něm jsou dvě zkřížené křesadlové pušky. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitou a v levé modrý gotický štít se zlatým ondřejským křížem.

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 31. prosince 1917 povýšil císař Karel I. do uherského šlechtického stavu se stejným predikátem Samu Kelemena výkonného ředitele Uherské vzájemné pojišťovny proti kroupám a.s. (Magyar Jég- és Viszontbiztosító r.-t.). Diplom nevydán.

Királyi Könyvek, 73. kötet, 364, 375 oldal.

Magyar Országos Levéltár.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com