Keil von Bündten

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 15. dubna 1913 císař František Josef I. povýšil Eduarda Keila, průmyslníka narozeného roku 1854 v Opavě, do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 2. července 1913 mu udělil predikát von Bündten a erb:

V černém štítě je stříbrné kosmé břevno se třemi červenými zvrácenými klíny za sebou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – stříbrnými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená černá křídla se zlatými letkami, mezi nimi černé ozubené kolo.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com