Kast von Ebelsberg

Zakladatel rodu Karl Theodor Kast (1798–1875) byl rakouským diplomatem. Roku 1825 koupil panství a zámek Ebelsberg u Lince, který jeho potomci drží dodnes. Oženil se Marianne Esdaile (1798-1857), vnučkou sir Jamese Esdaileho (1714-1793), který byl roku 1766 povýšen do britského šlechtického stavu a v letech 1777–1778 zastával úřad londýnského starosty.

Když byl Karl Theodor, tehdy legační sekretář ve Florencii, 9. září 1826 císařem Františkem I. povýšen do rytířského stavu, získal predikát rytíř/Ritter Kast von Ebelsberg a erb, jehož levá polovina vycházela ze znaku rodu Esdaileů:

Polcený štít. Vpravo děleno. Nahoře je ve stříbře polovina modře oděného mladíka se stříbrnými manžetami, límcem, opaskem a s blond vlasy držícím v pravé ruce zelený stonek s červenou růží se zelenými kališními lístky. Dole v modrém je zlatá prohnutá krokev provázená třemi stříbrnými růžemi. Vlevo čtvrceno. 1. a 4. v červeném zlatá lví hlava s červeným jazykem provázená třemi zlatými hvězdami (2,1). 2. a 3. v hermelínu červený ondřejský kříž uprostřed se zlatým půlměsícem rohy vzhůru. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící oběma tlapami zlatou hvězdu, přikrývadla modro – stříbrná; II. dva rohy, pravý dělený stříbrno – modře, levý opačně, mezi nimi rostoucí mladík ze štítu.

O čtvrtstoletí později, 15. srpna 1850, byl Kast již jako legační rada, povýšen do stavu svobodných pánů s predikátem svobodný pán/Freiherr Kast von Ebelsberg a byl mu polepšen erb:

Čtvrcený štít. 1. ve stříbře polovina modře oděného mladíka se stříbrnými manžetami, límcem, opaskem a s blond vlasy držícím v pravé ruce zelený stonek s červenou růží se zelenými kališními lístky. 2. modrém zlatá prohnutá krokev provázená třemi stříbrnými růžemi. 3. v modrém je dřevěná pokladnice s železným kováním v rozích a v místě zámku, z níž vyrůstá zlatý dvojocasý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě tři zlaté žitné klasy. 4. polceno, vpravo v hermelínu červený ondřejský kříž uprostřed se zlatým půlměsícem rohy vzhůru, vlevo v červeném zlatá lví hlava s červeným jazykem provázená třemi zlatými hvězdami (2,1). Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní tři korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí lev ze štítu, přikrývadla modro – zlatá; II. dva rohy, pravý dělený stříbrno – modře, levý opačně, mezi nimi rostoucí mladík ze štítu, přikrývadla modro – stříbrná, modro – zlatá; III. rostoucí zlatý dvojocasý lev s červenám jazykem držící oběma tlapami zlatou hvězdu, přikrývadla červeno – zlatá. Štítonoši jsou na zlaté arabesce vpravo zlatý gryf s červeným jazykem, vlevo přirozený kozoroh.

Syn Karla Theodora Llewellyn Carl (1826–1895) se oženil se baronkou Sophií Dobřenskou z Dobřenic (1831–1893). Na základě dědických nároků baronky Dobřenskén získal roku 1909 jejich nejstarší syn Theodorich (1858–1931) fideikomis Mníšek pod Brdy, které rodina vlastnila do roku 1945.

Druhorozený Michael (1859–1932) byl státním úředníkem. V letech 1898–1899 zastával úřad ministra zemědělství ve vládě Františka hraběte Thuna.

 

Michal FIALA – Jan ŽUPANIČ

 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com