Kasal von Sanstätt

Rudolf Kasal (1861-1914) se narodil v Táboře 28. března 1861. Do armády byl odveden 7. dubna 1878 v nejnižší hodnosti k pěšímu pluku č. 21. 16. srpna 1878 se stává svobodníkem, 6. srpna 1879 svobodníkem titulárním četařem, 18. srpna 1880 kadetem svobodníkem titulárním šikovatelem, 26. ledna 1881 kadetem desátníkem titulárním šikovatelem a 1. února 1881 kadetem zástupcem důstojníka. Hodnosti poručíka dosahuje 1. května 1882 a nadporučíka 1. listopadu 1887. 1. června 1889 je přidělen k 31. praporu zeměbrany, na trvalo je k němu přeřazen 1. října 1889. 1. května je přeložen k pěšímu praporu zeměbrany č. 33, v jehož řadách se 1. května 1894 stává hejtmanem 2. třídy a 1. května 1896 hejtmanem 1. třídy. 1. října 1899 je přeložen k zeměbraneckému pěšímu pluku č. 28, 1. října 1900 k pěšímu pluku č. 30 a 1. března 1907 k pěšímu pluku č. 7. 1. května 1907 získává hodnost majora. 22. dubna 1909 je přeložen k pěšímu pluku č. 8, tam se 1. května 1911 stává podplukovníkem. 1. května 1913 se vrací k 30. pěšímu pluku zeměbrany, jehož velením je pověřen 3. listopadu 1913. 1. května 1914 dosahuje hodnosti plukovníka. Po vypuknutí Velké války je poslán s plukem na severní bojiště, kde je 26. října 1914 na Sanu u Ostrówa zabit granátem. Rudolf Kasal se 6. července 1891 v Čáslavi oženil s Marií Franziskou Beatrix Figer (*Čáslav, 23. prosince 1871). Vdova požádala 11. října 1916 o povýšení do šlechtického stavu za manželovu více jak třicetiletou službu v armádě s účastí v boji. Císař Karel I. jí vyhověl nejvyšším rozhodnutím ze dne 15. února 1917. Diplomem vydaným ve Vídni 26. dubna 1917 jí byl udělen titul šlechtična/Edle, predikát von Sanstätt a erb:

V červeném štítě je stříbrně obrněná paže držící meč, jejíž loket je provázen nahoře jednou a dole dvěma stříbrnými hvězdami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, jedno stříbrné mezi dvěma červenými.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com