Karger

Na základě rytířského kříže Řádu sv. Štěpána uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 21. září 1853 císař František Josef I. listinou danou ve Vídni 7. února 1854 povýšil Tita Kargera narozeného roku 1808 v Réps v Sedmihradsku (dnes Rupea, Rumunsko), majora auditora v Zadaru, do stavu svobodných pánů, udělil mu predikát Freiherr von a erb:

Pod stříbrnou hlavou, v níž na zelené půdě rostou dva přirozené listnaté stromy a kolem nich zelené křoví nedosahující až k okrajlm štítu, je v červeném zlatý obraz uherské královské koruny nad stříbrnou řekou vyplňující patu štítu. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a zeleno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená černá křídla, mezi nimi stříbrný patriarší kříž. Štítonoši jsou na mramorovém podstavci dva šerešani v národním oděvu a s obvyklými zbraněmi, pravý stojí čelně, levý hledí doprava, vnitřní rukou držejí horní okraj štítu, ve vnější mají kulovnici opřenou pažbou vedle nohy.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com