Karapancsics, Sava

Císařovna Marie Terezie povýšila 1. března 1751 Savu Karapancsicse, hraničáře a bývalého poručíka v Kanizse (dnes Novi Kneževac, Srbsko), spolu se synem Michaelem Paulem Dimiterem Arseniem a dcerou Marií vzešlými z manželství s Marianou Popovics, do uherského šlechtického stavu a udělila jim erb:

V červeno – stříbrně šachovaném štítě visí na zlatém opasku v černé pochvě šavle se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a černo – zlatými přikrývadly. Klenotem je obrněná paže držící stříbrný palcát.

Királyi Könyvek, 42. kötet,  93 oldal.


Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com