Karakassevits

Císařovna Marie Terezie povýšila 1. března 1751 Dragitse Karakassevitse, hraničáře a bývalého poručíka v Moholu (dnes Mol, Srbsko), spolu se syny Sabou, Joannem a Theodorem a dcerou Thodou vzešlými z manželství se Sztajou Mediczkou, do uherského šlechtického stavu a udělila jim erb:

V modrém štítě vyniká z levého okraje stříbrně obrněná paže držící šavli se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je vynikající stříbrně obrněná paže držící kopí.

Királyi Könyvek, 42. kötet, 104 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com