Karajan

Saský kurfiřt Fridrich August III. povýšil jakožto říšský vikář 1. června 1792 Georga Johanna Karajana, továrníka v Chemnitz v Sasku, do říšského šlechtického stavu a udělil mu erb:

Dvakrát dělený štít, hlava polcena stříbrno – zeleně, střed zeleno - zlatě, pata černá, na zkřížení mezi hlavou a středem štítu je červené srdce, pod ním stojí na zeleném pahorku přirozený jeřáb s kamenem v pařátu. Na štítě spočívá turnajská přílba se zeleno – zlatými a zeleno – stříbrnými přikrývadly a s točenicí týchž tinktur. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé stříbrné s černými letkami, levé zlaté se zelenými letkami, mezi nimi černá zvrácená kotva třikrát ovinutá olivovou ratolestí.

Na základě rytířského kříže Leopoldova řádu uděleného kabinetním listem ze dne 27. května 1869 povýšil císař František Josef I. dne 11. července 1869 jeho syna Theodora Georga narozeného roku 1810 ve Vídni do rytířského stavu, udělil mu predikát rytíř/Ritter von a polepšil mu erb:

Štít zůstal stejný. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě rozevřená křídla, pravé černé se stříbrnými letkami, levé zelené se zlatými letkami, mezi nimi kotva z původního znaku, přikrývadla zeleno – zlatá; II. dvě rozevřená křídla, pravé černé se stříbrnými letkami, levé zelené se zlatými letkami, mezi nimi jeřáb ze štítu, přikrývadla zeleno – stříbrná.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com