Kappler von Kozubinawald

Adolf Kappler se narodil roku 1867 v chorvatském Karlovaci, ale domovsky příslušný byl do Rannu ve Štýrsku (dnes Brežice, Slovinsko). Do armády byl odveden 27. ledna 1884 v nejnižší hodnosti k pěšímu pluku č. 96. 18. srpna 1884 se stává kadetem pěšákem titulárním šikovatelem, 6. října 1884 je kadetem šikovatelem, 1. července 1885 kadetem zástupcem důstojníka a 1. září 1888 konečně dosahuje hodnosti poručíka. 1. května 1892 je převelen k pěšímu pluku č. 91 a zároveň povýšen na nadporučíka. 1. září 1892 je přeložen k pěšímu pluku č. 96, v jehož řadách se 1. května 1900 stává hejtmanem. 1. května 1902 přechází k pěšímu pluku č. 52 a 1. května 1912 k pěšímu pluku č. 54 spolu s povýšením na majora. Po vypuknutí Velké války je převelen na severní frontu proti Ruské invazi do Haliče. Jako velitel 1. praporu 54. pěšího pluku se podílí 23. srpna 1914 na bojích u Gościeradówa, 25. srpna 1914 u Rudnika nad Sanem a 28. srpna 1814 noční bitvy u Sobieszczan. Při útoku na les Kozubina utrpěl smrtelné zranění hlavy. Na základě třiceti let služby v armádě s účastí v boji požádala 14. března 1916 jeho vdova Sophie rozená Barač (*Vídeň, 1878) žijící tehdy v Záhřebu o povýšení do šlechtického stavu pro sebe a své děti s predikátem von Sobieszczany. Podle vyrozumění prezidiální kanceláře ministerstva vnitra z 10. srpna 1916 bylo jako vyhovující predikát vybráno místo smrtelného zranění v podobě Kozubinawald, s čímž žadatelka 19. srpna 1916 souhlasila. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 15. února 1917 ji, její dceru Olgu (*Pécs, 1893) a syna Viktora (*Budapešť, 1908) císař Karel I. povýšil do šlechtického stavu. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 12. října 1917 jim udělil predikát von Kozubinawald. Listinou danou ve Vídni 24. října 1917 jim dále udělil titul Edle resp. Edler a erb:

V zeleném štítě je železná kolčí přílba skrz průzor kosmo prostřelená zlatým, červeně opeřeným šípem převýšená zlatým tlapatým křížem mezi dvěma stříbrnými hvězdami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zeleno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená zelená křídla, na pravém je stříbrná hvězda, na levém stříbrná lilie.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com