Kapounek ze Sonnenfelsu

Fridrich Vilém a Kryštof bratři Kapounkové byli palatinem Františkem Adamem Žďárským ze Žďáru 24. dubna 1656 povýšeni do vladyckého stavu, byl jim udělen predikát ze Sonnenfelsu a erb:

Čtvrcený štít. 1. ve zlatě polovina černého orla s červeným jazykem. 2. v modrém je nad stříbrným trojvrším zlaté slunce vynikající zpoza horního okraje. 3. v modrém stříbrné šikmé břevno se třemi červenými plameny. 4. v červeném šikmo položená zvrácená kotva ovinutá delfínem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené modro - zlatě, levé červeno – stříbrně, mezi nimi rostoucí přirozený jelen.

Pokorný, Pavel R.: Opomenuté erbovní listy. Heraldická ročenka 1978, s. 54-58.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com