Kanitz

Na základě Řádu železné koruny uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 6. února 1879 za zásluhy při pařížské Světové výstavě v roce 1878 povýšil císař František Josef I. listinou ze dne 4. srpna 1886 (Frank chybně uvádí rok 1896) Eduarda Kanitze, dovozce ve Vídni narozeného roku 1836 v Budapešti, do rytířského stavu, udělil mu predikát rytíř/Ritter von a erb:

Dělený štít. Nahoře ve zlatě modré kosmé břevno se zlatou hvězdou provázené dvěma černými kotvami. Dole v modrém pluje po rozvlněném moři trojstěžník se vzdutými stříbrnými plachtami, s červenou vlajkou se stříbrným pruhem uprostřed a se stejně zbarveným wimpelem na každém stěžni. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s modro – zlatými přikrývadly. Klenoty: I. dvě zlatá složená křídla, na předním je modré kosmé břevno se zlatou hvězdou; II. dva zlato – modře dělené rohy, mezi nimi zlatá Merkurova hůl.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com