Kanacsanin

Císařovna Marie Terezie povýšila 1. března 1751 Ioanna Kanacsanina, hraničáře a bývalého poručíka v Csúrogu (dnes Čurug, Srbsko) a Turije, spolu se synem Cyrillem a dcerou Anastasií vzešlými z manželství se Sivanou Vukovovou, do uherského šlechtického stavu a udělila jim erb:

V červeném stojí na zeleném trojvrší různobarevný mramorový sloup ovinutý zlatým věncem a na hlavici nesoucí stříbrnou kouli. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je sloup ze štítu.

Királyi Könyvek, 42. kötet, 104-106 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com