Kamerath

Císař František II. povýšil listinou danou ve Vídni 20. srpna 1795 Josepha Kameratha, buchhaltera solního úřadu v Homonně (dnes Humenné, Slovensko), spolu s jeho syny Ignatiem, hospodářským ředitelem regéckého panství v městě Tállye, Josephem, fořtmistrem beklényského panství, Franciskem, císařským dělostřelcem, Stephanem, desátníkem pluku Barkó a Joannem Nepomucenem, praktikantem třicítnického úřadu v Nagymihály (dnes Michalovce, Slovensko), a dcerami Helenou, provdanou za Melchiora Beniczkého, a Rosolií, provdanou za Paula Feigela, vzešlými z manželství s Marií Clarou Paracelsus, a udělil mu erb:

V pětkrát červeně a modře polceném štítě je na zeleném trávníku zlatý lev držící v pravé přední tlapě šavli. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý gryf držící v pravém pařátu šavli.

Királyi Könyvek, 58. kötet, 688-694 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com