Kallir

Císař František Josef I. povýšil vlastnoručním listem z 15. srpna 1869 Mayera Kallira narozeného roku 1792 v Brodech v Haliči, rytíře řádu Františka Josefa, bankéře a prezidenta Obchodní a živnostenské komory v Brodech, do šlechtického stavu. Listinou ze dne 4. října 1869 mu udělil titul Edler, predikát von a erb:

Štít je rozdělen černým břevnem se zlatými okraji nesoucím zlatou včelu mezi dvěma zlatými hvězdami. Nahoře jsou v modrém tři zlaté koruny (1,2). Dole je v červeném přirozený jeřáb držící v noze kámen. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední dělené stříbrno – červeně, zadní zlato – modře. Pod štítem se vine modrá páska se zlatou devizou HUMANITATE DIGNITAS.

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 30. dubna 1874 byl Mayeru Kallirovi udělen řád Železné koruny III. třídy, na jehož základě byl Kallir 8. srpna 1874 povýšen do rytířského stavu, získal predikát Ritter von a byl mu polepšen erb:

Štít a deviza nezměněny. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě zlato – modře dělená složená křídla, přikrývadla modro – zlatá; II. dvě stříbrno – červeně dělená složená křídla, přikrývadla červeno – stříbrná.


Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com