Kallberg

Nejvyšším rozhodnutím z 30. listopadu 1908 povýšil císař František Josef I. Emanuela Kallberga, císařského radu a velkostatkáře narozeného roku 1847 v Praze, rytíře řádu Františka Josefa, do šlechtického stavu. Listinou ze 4. srpna 1909 mu udělil titul Edler, predikát von a erb:

Čtvrcený štít. 1. v modrém tři zeleně obrostlé hory s holými vrcholy. 2. ve zlatě dvojocasý lev přirozených barev s červenou zbrojí a jazykem. 3. ve zlatě dva zkřížené přirozené liktorské svazky. 4. v modrém snop zlatých klasů různého druhu obilí převázaný stříbrno-červenou stuhou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená modrá křídla, na každém zlatá kvetoucí chmelová ratolest.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com