Kahler (1914) - Arnoldova linie

Třetí, nejmladší rytířská linie rodu Kahlerů pochází od třetího ze synů Bernarda Kohna, Arnolda (1859 – po 1919). O jeho životě není bohužel mnoho známo. Usadil se v Hamburku, kde získal jméno jako velkoobchodník. Vzhledem ke svým vazbám k Rakousko-Uhersku byl později jmenován c. k. honorárním konzulem v tomto hanzovním městě a jeho služby monarchii byly odměněny rytířským křížem řádu Františka Josefa.
 
Do rytířského stavu bez povinnosti zaplatit taxu byl povýšen jako poslední ze sourozenců nejvyšším rozhodnutím z 29. srpna 1914. Stejně jako jeho bratři nepožádal o přídomek a podobně jako bratr Max si nechal k rytířskému znaku udělit jen jedinou přílbu. Nobilitační listina byla vydána 10. října 1914 a kromě predikátu rytíř Kahler (Ritter von Kahler) mu také udělila erb, jehož podoba byla odvozena ze znaků jeho sourozenců:
 
Zlato-černě polcený štít. V pravém poli vyrůstá z dělící linie černý orel se zlatou zbrojí a červeným jazykem, v levém se pak nad sebou hvězda, lilie a hvězda – vše zlaté. Na štítě stojí otevřená korunovaná turnajská přílba s černo-zlatými přikrývadly. Klenotem je pět per: zlaté-černé-zlaté-černé a zlaté.
 
O Arnoldu Kahlerovi neexistují bohužel podrobnější informace. V Evidenci pražských domovských příslušníků jsou ale zmíněny jeho děti, které se narodily v Hamburku: František/Franz (*1895), Mariana (*1897) a Jiří Bedřich/Georg Friedrich (*1899), který žil roku 1946 v Praze XIII.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com