Kadeřávek z Kutendorfu

Listinou danou v Praze 30. června 1603 udělil císař Rudolf II. chotěbořskému měšťanovi Josefu Kadeřávkovi predikát z Kutendorfu a erb:

V modro – stříbrně děleném štítě je na zeleném trojvrší jednorožec střídavých tinktur se zlatým obojkem na krku. Na štítě spočívá kolčí přílba s modro – stříbrnými přikrývadly a s točenicí týchž tinktur. Klenotem jsou dva rohy, pravý modrý, levý stříbrný, mezi nimi stříbrno – modře polcené pero.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 19, 24.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com