Kačka z Kačína

Listinou danou ve Vídni 31. října 1554 udělil král Ferdinand I. Vojtěchu Kačkovi predikát z Kačína a erb:

V červeném štítě je voda, z niž vyniká ostrůvek obklopený rákosím, z něhož vystupuje vzhůru sedm rákosových palic, na ostrůvku sedí kačer. Na štítě spočívá kolčí přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je ostrůvek s kačerem ze štítu.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 19, 24.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com