Kaan z Distelfingen

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 6. května 1917 povýšil císař Karel I. Richarda Kaana, vládního radu, generálního sekretáře Všeobecného penzijního ústavu pro zaměstnance ve Vídni, komtura Řádu Františka Josefa I. a komandéra velkovévodského lucemburského Řádu dubové koruny, za jeho zásluhy při podpoře úsilí o úspěch válečné půjčky do šlechtického stavu. Listinou ze dne 5. října 1917 mu udělil titul šlechtic/Edler, predikát z/von Distelfingen a erb:

V modrém štítě je zlatý bodlák se dvěma listy a čtyřmi stopkami se zákrovy a se stříbrnými květenstvími. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je bodlák ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com