Horváth (1795)

Císař František II. povýšil listinou danou ve Vídni 28. září 1795 Georgia, Demetria a Nicolaa bratry Horváthy, obchodníky v Nagykároly (dnes Carei, Rumunsko), do uherského šlechtického stavu a udělil jim erb:

Čtvrcený štít: 1. a 4. v černém do středu obrácený rostoucí lev držící v přední tlapě šavli. 2. a 3. v červeném stříbrný kříž. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo - zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu.

Királyi Könyvek, 58. kötet, 666-672 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com