Hörman z Ehrenfelsu

Příslušník českobudějovické patricijské rodiny, která se připomíná od roku 1554, Andreas Hörman je v letech 1623-1626 uváděn jako obecní starší, v letech 1635 a 1636 byl správcem porybného úřadu. Od 13. ledna 1638 do 15. prosince 1638 je uváděn v čele purkmistrovského úřadu. Před Bílou Horou mu patřily dva domy, další dům koupil v roce 1626. 9. března 1634 jej palatin Jaroslav Bořita z Martinic povýšil do šlechtického stavu, udělil mu erb a predikát von Ehrenfels.

 Čtvrcený štít. 1. a 4. v červeném je na zeleném trojvrší stříbrná vzlétající labuť s černou zbrojí držící v zobáku zlatý prsten se safírem. 2. a 3. ve zlatě kosmo položené černé poleno s osmi hořícími větvemi. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo - zlatými a červeno - stříbrnými přikrývadly. Klenotem je labuť ze štítu.


Michal Fiala

 

Fiala, Michal - Loch, Jan: Martinický palatinát. Heraldická ročenka 2008, s. 24-94.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com