Hoffmann (1793)

Císař František II. povýšil listinou danou ve Vídni 14. října 1793 do uherského šlechtického stavu Joanna Franciska Xaveria Hoffmanna, hlavního pokladníka dvorské rady válečné, spolu se synem Josephem a dcerami Theresií a Annou Marií vzešlými z manželství s Euphrosinou Petauer, dále Andrease Hoffmanna, kapitána pěšího pluku Jellachich, Antona Hoffmanna spolu se synem Antoniem a dcerou Marií Annou vzešlými z manželství s Marií Annou Hoffer, a Franciska Hoffmanna, poručíka kyrysnického pluku Nassau, a udělil jim erb:

Ve stříbrno – černě děleném štítě je korunovaný dvojocasý lev držící v předních tlapách černý zkušební kámen, přes vše je přeloženo červené břevno. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly, Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené zlato – černě, levé červeno – stříbrně, mezi nimi rostoucí lev ze štítu.

Királyi Könyvek, 57. kötet, 324-328 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com