Hochenegg

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 12. listopadu 1914 povýšil císař František Josef I. do šlechtického stavu Julia Hochenegga narozeného roku 1859 ve Vídni, doktora všeobecného lékařství, dvorního radu, generálního štábního lékaře, řádného profesora chirurgie na Vídeňské univerzitě, přednostu 2. chirurgické univerzitní kliniky a člena Nejvyšší zdravotní rady. Listinou danou ve Vídni 12. ledna 1915 udělil Juliu von Hochenegg erb:

Zubatým řezem o třech špicích dělený štít. Nahoře je v modrém zlaté slunce, dole ve stříbře červená růže se zlatým semeníkem a zeleným kalichem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená černá křídla. Pod štítem se vine zlatá páska s černou devizou: QUAE LAEDIT NATURAM NON PRODERIT ARS.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com