Heinrich

Císařovna Marie Terezie povýšila listinou danou ve Vídni 28. prosince 1759 do uherského šlechtického stavu Joanna Heinricha spolu s dětmi vzešlými z manželství s Annou Marií Sticz: Josephem spolu s dětmi Joannem, Josephem, Catharinou, Annou Marií, Theresií, Elisabethou, Evou Marií a Rosalií vzešlými z manželství s Elisabethou Paur; synem Joannem Georgiem spolu se synem Joannem Georgiem vzešlým z manželství s Catharinou Prandt; synem Antoniem spolu s dcerami Elisabethou, Theresií, Annou Marií a Eleonorou vzešlými z manželství s Magdalenou Koller, dcerou Annou Marií, jejím manželem Antoniem Loningerem spolu se synem Joannem Michaelem a vnukem Franciskem; dcerou Elisabethou, vdovou po Philippu Redlovi, a jejích dětmi Paulem, Catharinou a Rosalií; a dcerou Theresií a jejím manželem Joannem Fuxem a jejich dětmi Antoniem, Joannem, Georgiem a Rosalií; dále Joannem Paurem spolu se syny Jacobem a Joannem vzešlými z manželství s Evou Loninger, dcerou Antonia Loningera; a jeho bratra Adama Heinricha spolu s manželkou Marií Magdalenou a dcerou Eleonorou do uherského šlechtického stavu a udělila jim erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. v modrém je zlatá koruna, jíž jsou prostrčena dvě zkřížená stříbrná kopí, vše převýšeno zlatou hvězdou. 2. a 3. v červeném stříbrný lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě válečnou palici. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená černá křídla, mezi nimi vyniká obrněná paže s mečem v nahé pěsti.

Királyi Könyvek, 45. kötet, 206-209 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com