Hatvany-Deutsch de Hatvan

Císař František Josef I. povýšil 15. ledna 1879 do uherského šlechtického stavu Bernáta Deutsche spolu s dětmi Józsefem, Károlyem, Bélou, Emmou, Adél, Irén a Ivánkou vzešlými z manželství s Laurou Weiss, a Józsefa Deutsche spolu s dětmi Sándorem, Lajosem a Herminou vzešlými z manželství s Paulinou Krishaber, oba velkostatkáře a velkoobchodníky, udělil jim predikát hatvani (de/von Hatvan) a erb:

Pod modrou hlavou se třemi hvězdami, jednou zlatou mezi dvěma stříbrnými, čtvrceno, 1. a 4. zlato, 2. v červeném zelený čtyřlístek, 3. v červeném zlatý obilný snop, přes vše položeno modré kosmé břevno se zlatou Merkurovou holí se stříbrnými křídly a zelenými hady. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou tři zlaté obilné klasy. Pod štítem se vine modrá páska se zlatou devizou LABORANTES DEUS ADJUVAT.

12. května 1897 bylo Sándorovi, Józsefovi, Károlyovi a Bélovi Deutschům de Hatvan povoleno změnit si příjmení na Hatvany-Deutsch. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 23. října 1908 císař František Josef I. povýšil všechny čtyři brartry do uherského stavu svobodných pánů. Diplomy z vydanými ve Vídni 5. června 1910 udělil Sándoru Hatvany-Deutschovi de Hatvan spolu s dětmi Lajosem-Ignáczem, Ferenczem a Irén vzešlými z manželství s Emmou Hatvany-Deutsch de Hatvan, Károlyovi Hatvany-Deutschovi de Hatvan spolu s dětmi Jánosem a Márií vzešlými z manželstvá s Reginou Csány, Józsefu Hatvany-Deutschovi de Hatvan spolu s dětmi Endrem-Ignáczem, Bernátem-Józsefem, Lili-Karolinou a Antónií vzešlými z manželství s Francziskou Laczkó de Vágujhely, a Bélovi Hatvany-Deutschovi de Hatvan spolu se syny Pálem-Bernátem a Péterem vzešlými z manželství s Klárou Taussig, jim udělil titul Nagyságos (Wohlgeborn) a polepšil jim erb s využitím figur ze znaku města Hatvanu v Hevesském komitátu, v němž vlastnili barokní zámek:

V modrém štítě zlatý lev s červeným jazykem držící v předních tlapách zlatou hůl, v hlavě štítu jsou vedle sebe tři zlaté hvězdy. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní dvě korunované turnajské přílby s modro – zlatými přikrývadly. Klenoty: I. dvě složená křídla, přední modré, zadní zlaté; II. rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě zelený jetelový čtyřlístek.

22. dubna 1911 bylo povoleno Károlyovi Hatvany-Deutschovi de Hatvan používat příjmení pouze v podobě Hatvany. Téže výsady se dostalo jeho synovcům Ferenczovi a Lajosovi 19. března 1917 a Endremu a Bernátovi 17. října 1918.

Királyi Könyvek, 68. kötet, 263-268; 70. kötet, 74-75 oldal; 72. kötet, 234-241, 262-269, 340 oldal; 73 kötet, 366, 421 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com