Hardt-Stremayr

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 20. srpna 1900 JUDr. Emila Hardta, ministerského radu na ministerstvu železnic, rytíře Leopoldova řádu a řádu Františka Josefa, kurátora Muzea obchodu (Handelsmuseum), do rytířského stavu a listinou z 20. října 1900 mu byl udělen predikát rytíř (Ritter von) a erb:
 
Zlato-černě polcený štít. V pravém poli stojí na zelené půdě bohyně Themis ve zlatém šatě s očima převázanýma zlatou páskou, držící v pravé ruce skloněný meč se zlatým jílcem a záštitou a v levé zlaté váhy v rovnováze. Pravém horním rohu pole je zlatý přivrácený měsíc. V levém poli je červené vlnité břevno, nad kterým se vidí dvěma červenými hvězdami provázená lyra z hnědého dřeva s otvorem na nohu ve tvaru hvězdy ve spodní části. Pod břevnem jsou pak tři červené lilie (1:2). Na štítě stojí dvě korunované turnajské přílby. Klenotem na pravé s černo-zlatými přikrývadly je rostoucí černý kůň s černými křídly na spěnkách, na levé s červeno - stříbrnými přikrývadly pak dvě zavřená křídla, přední červené se stříbrným půlměsícem, zadní stříbrné. Pod štítem je zlatá páska s černým heslem SEMPER PROBUS. 
 
C. k. ministerstvo vnitra potvrdilo listinou z 21. dubna 1905, že císař František Josef I. povolil nejvyšším rozhodnutím ze dne 4. března 1905 ze zvláštní milosti synům manželky sekčního šéfa Beate von Hardt, rozené Stremayr, dr. Karlu rytíři von Hardt, soudnímu auskultantovi vídeňského vrchního soudního obvodu a poručíku v záloze dragounského pluku č. 6, a Emilovi rytíři von Hardt, posluchači chemie na filozofické fakultě univerzity ve Štýrském Hradci, připojit ke svému příjmení jméno Stremayr a titulovat se rytíř von Hardt-Stremayr a potvrdil jim erb.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com