Haberler

Na základě Řádu Železné koruny uděleného nejvyššíém rozhodnutím ze dne 22. dubna 1854 císař František Josef I. listinou danou ve Vídni 27. listopadu 1854 povýšil do rytířského stavu Antona Haberlera, radu moravsko-slezského vrchního zemského soudu a purkmistra města Brna, udělil mu predikát rytíř/Ritter von a erb:

V černo – zlatě děleném štítě je na černém trojvrší lev střídavých tinktur s červeným jazykem držící ve zdvižené tlapě zlatý ovesný stvol. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s černo – zlatými přikrývadly. Klenoty: I. rostoucí lev ze štítu; II. dvě složená černá křídla, na předním je zlatá hvězda.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com