Gosławski z Księżomierze

Marzell Gosławski se narodil 16. ledna 1862 v Brodech v Haliči. 16. ledna 1879 vstoupil jako řadový myslivec do praporu polních myslivců č. 30. U mysliveckých praporů zůstal až do 1. listopadu 1907, kdy byl jmenován majorem u pěšího pluku č. 56. Bojů Velké války se účastnil jako plukovník (od 1. srpna 1914) na východní frontě. 23. srpna 1914 u Księżomierze jeho jednotka zajala 140 Rusů a ukořistila jedno dělo, čytři kulomety a velký počet pušek. Za chrabrost v této bitvě obdržel řád Železné koruny III. třídy s válečnou dekorací. Další boje podstoupil 27. srpna 1914 u Borzechówa, jižně odtud pak od 28. srpna do 9. září téhož roku čelil nepříteli jako prozatímní velitel pluku, 12. – 14. září se bil na Sanu u Wołky Turebské a Majdanu Zbydniowského a 15. září podstoupil šarvátku u Grybówa. 1 dubna 1915 byl poslán na dovolenou s čeakcím platem. Aktivován byl 27. srpna 1915 jako vedoucí továren pod státní ochranou v okrsku vojenského velitelství Vídeň v hodnosti plukovníka. Od 1. ledna 1916 byl odeslán na odpočinek s pohotovostí v stávajícím služebním zařazení. Nejvyšším rozhodnutím z 31. července 1916 jej císař František Josef I. povýšil do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 4. srpna 1916 mu udělil predikát von Księżomierz a erb:

Dělený štít. Nahoře je ve zlatě rostoucí černá orlice se zlatou zbrojí a s červeným jazykem. Dole je v červeném stříbrný kanon s částečně polámaným levým kolem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední dělené stříbrno - červeně se třemi hvězdami (1,2) opačných tinktur, zadní dělené zlato – černě.

Roku 1917 byl Marzell Gosławski von Księżomierz povýšen na generálporučíka. Po vzniku polské republiky vstoupil v srpnu 1919 do řad jejího vojska jako brigádní generál, od dubna 1921 žil na odpočinku v Krakově. kde 25. ledna 1934 bezdětek zemřel.

Górzyński, Sławomir: Nobilitacje v Galicji w latach 1772-1918. Warszawa 1999, s. 117-118.


Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com