Fürth

Císař František Josef I. povýšil majestátem ze dne 1. září 1880 Josefa Fürtha (1822-1892), majitele továrny, poslance říšského sněmu a českého zemského sněmu, člena obchodní a živnostenské komory v Plzni, rytíře Řádů Františka Josefa a francouzské Čestné legie, čestného občana města Volar, na základě statut Řádu železné koruny III. třídy, jenž mu byl udělen nejvyšším rozhodnutím ze 14. května 1880, do rytířského stavu, uděluje mu titul rytíř Fürth (Ritter von Fürth) a erb:

Polcený štít. Vpravo v modrém je zlatá kotva s příčkou a dvojitým kruhem přeložená zlatým ozubeným kolem. Vlevo ve zlatě vyrůstá z přirozené skály černá orlice s červeným jazykem. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s modro – zlatými přikrývadly. Klenoty: I. dvě složená křídla, přední modré se zlatým půlměsícem rohy vzhůru pod zlatou hvězdou, zadní zlaté; II. zlaté, černě okřídlené železniční kolo. Pod štítem je zlatá páska s černou devizou FIDUS ET CONSTANS.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com