Fürst de Maróth

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 25. listopadu 1898 povýšil císař František Josef I. Jakaba Fürsta, velkoobchodníka v Budapešti a člena budapšťského municipálního výboru, do uherského šlechtického stavu. Diplomem daným v Gödöllő 8. listopadu 1899 mu, spolu se syny Emilem Imrem, Leonem Lászlóem a Bertholdem a dcerami Helén a Irén vzešlými z manželství s Idou Krausz de Megyer, udělil predikát maróthi (de/von Maróth) a erb:

V modrém štítě pod červenou hlavou se třemi zlatými hvězdami je na zeleném trojvrší zlatá koruna a na ní dvě stříbrná křídla, každé z nich převýšené stříbrnou lilií a mezi křídly červené srdce. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou křídla a srdce ze štítu.

Királyi Könyvek, 70. kötet, 406, 576, 642- 646 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com