Funk

Moriz Funk (1831-1905), kapitán řadové lodi (Linienschiffskapitän) a přednosta ústřední kanceláře Námořní sekce Říšského ministerstva války, byl 23. července 1870 oceněn rytířským křížem Leopoldova řádu. Na jeho žádost ho pak císař František Josef I. listinou z 20. května 1871 povýšil do rytířského stavu s predikátem rytíř Funk (Ritter von Funk) a udělil mu erb:

V modrém štítě dvě zkřížená zvednutá vesla provázená nahoře a po stranách jednou zlatou Jakubovou mušlí. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s modro – zlatými přikrývadly. Klenoty: I. vesla ze štítu; II. dvě složená křídla, přední modré s mušlí ze štítu, zadní zlaté. Pod štítem se vine modrá páska se zlatou devizou PERSEVERANTIA PROVEHI.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com