Fuchs z Bánrétu

Císař František Josef I. povýšil Maximiliana Fuchse narozeného 1831 v Žamberku, ředitele uherské Západní dráhy a majitele statku Kenyermező, na základě řádu Železné koruny III. tř. uděleného 5. listopadu 1882 do rytířského stavu. Listinou z 31. března 1883 mu byl udělen predikát rytíř Fuchs z Bánrétu (Ritter Fuchs von Bánrét) a erb:
 
Ve zlatém štítě červená liška s červeným jazykem přeložená zeleným břevnem se stříbrným, stříbrně okřídleným železničním kolem. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí liška ze štítu, přikrývadla červeno – zlatá; II. dvě složená křídla, horní zelené se zlatým snopem, zadní stříbrné, přikrývadla zeleno - stříbrná.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com